בניה סביבתית הינה גישה כוללת הדוגלת בשילוב היבטים סביבתיים בשיקולי התכנון והביצוע של פרויקטי בניה. העיקרון המנחה הוא כי חשיבה לטווח ארוך ותכנון מוקדם של היבטים סביבתיים יביאו למוצר סופי, איכותי יותר, נוח יותר לשימוש, מתחשב במשאבי הטבע וחסכוני בעלויות הישירות לתפעולו.

בניה סביבתית נעשית תוך שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ולאדם, שימוש בחומרים ממוחזרים והמנעות ככל האפשר מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה.

בניה סביבתית מביאה ליצירת סביבת מגורים בריאה ונוחה יותר תוך חסכון אמיתי בשימוש באנרגיה ומכאן לחסכון בהוצאות תפעול למתגוררים בבתים אלו.

בניין וסביבה מיישמת את עקרונות הבניה הסביבתית בכל הפרויקטים אותם היא יוזמת ובונה.