ניצה בוקרה
                        מנהלת שירות לקוחות
                        nitza@efgad.co.il
                            08-6792001
               שוש נחמיה
            מזכירות ראשית
       shosh@efgad.co.il
           08-6792012
           אורלי מוגילבסקי
           מנהלת חשבונות
       orlim@efgad.co.il
           08-6796009
                                   
                                 דינו פרי
                        מנהל מחלקת מכירות
                        dino@efgad.co.il
                           08-6796017
             יורם גרשי
      מנהל רכש ושינויי דיירים
      yori@efgad.co.il
         052-4311162
           ליאת בוסקילה
    ניהול ותיאום דיירים, ספקים
       liat@efgad.co.il
         052-6497333
                                   
                                נועה מכלוף
                              מזכירת מנכ"ל
                          noa@efgad.co.il
                             08-6792016
             אורית ברזילי
       מנהלת מח' ליווי דיירים
        orit@efgad.co.il
          08-6792010
            מירב רושצקי
          מנהלת חשבונות
     merav@efgad.co.il
           08-6792010