שלבי ביצוע פרויקט תמ"א 38 תיקון 3:

שלב 1:    בדיקת תנאי סף לביצוע תמ"א 38 בבניינכם – מבוצע על ידי הדיירים / גוף מקצועי.

 

שלב 2:    התאגדות הדיירים ומינוי נציגות – מבוצע על ידי הדיירים.

 

שלב 3:    נציגות הדיירים מחויבת ללמוד את נושא תמ"א 38 לעומק – מבוצע על ידי הדיירים.

 

שלב 4:    איסוף אינפורמציה ראשונית הנדרשת לקבלן בכדי שיוכל לתת הצעה מסודרת – מבוצע על ידי הדיירים.

 

שלב 5:    פנייה לקבלנים / יזמים לקבלת הצעות לביצוע הפרויקט, סינון והצבעה – מבוצע על ידי הדיירים והקבלן/יזם.

 

שלב 6:    תקופת התכנון – מבוצע על ידי הדיירים והקבלן / יזם.

 

שלב 7:    תהליך בחירת עורך הדין וחתימת חוזה מול החברה המבצעת – מבוצע על ידי הדיירים והחברה המבצעת .

 

שלב 8:    חברת הבניה פועלת מול הרשויות, בחירת מפקח בנייה, ביצוע פרויקט – מבוצע על ידי הדיירים והחברה המבצעת.

 

שלב 9:    סיום הפרויקט עם קבלת טופס 4.

 

 

שלב 1: בדיקת תנאי סף לביצוע תמ"א 38 בבניינכם – מבוצע על ידי הדיירים / גוף מקצועי.

לאחר קבלת ההחלטה על ביצוע חיזוק לבניין בפני רעידות אדמה, על בעלי הדירות לבצע מספר בדיקות / פעולות ראשוניות, על מנת לוודא כי הבניין מתאים לביצוע הפרויקט על פי התנאים הקבועים בתמ"א 38.

 

להלן תנאי הסף לביצוע פרויקט תמ"א 38:

 

א.    גובה הבניין מעל שתי קומות או שטחו מעל 400 מ"ר (דרוש רק אחד מהתנאים הללו).

 

ב.    הבניין נבנה לפני שנת 1980. בניינים שנבנו לאחר שנה זו לא יזכו להטבות התוכנית.

 

ג.    בדיקת קונסטרוקטור (מהנדס בניין) שאכן הבניין לא עומד בתקן 413 לרעידות אדמה (בדיקה עצמאית עולה כ-3,000 – 6,000 ₪, אולם ניתן להמתין עד בחירת הקבלן שיממן את הבדיקה).

 

ד.   האם קיים הרוב הנדרש לביצוע הפרויקט. במידה וקיים אחוז גבוה של דיירים סרבנים יתכן ולא ניתן יהיה לבצע את הפרויקט בבניין.

 

זהו הרוב הדרוש לביצוע פרויקט תמ"א 38/3:

 

רוב בעלי הדירות הנדרש לביצוע הפרויקט סוג ההיתר 
 51% ביצוע עבודות חיזוק ללא תוספת בנייה
 60% מהדירות בבית המשותף ביצוע עבודות חיזוק תוך הרחבת הדירות הקיימות בבניין

2/3 מהדירות שאליהן צמודים 2/3 מהרכוש המשותף

ובכפוף לכך שההחלטה אושרה על ידי המפקחת על המקרקעין.

ניצול זכויות מכוח תמ"א, קרי ביצוע עבודות חיזוק תוך הוספת דירות 

 

 

 

 

חשוב לדעת:

 •  אם יש לכם הסכמה של רק 2/3 מהדיירים (והשאר "דיירים סרבנים" או מתנגדים), עליכם לפנות למפקחת על המקרקעין באזור מגוריכם (מומלץ מאוד כי עורכי דין יבצעו זאת) ולהגיש בקשה המתירה לכם לבצע תמ"א 38 בבניינכם.

 

 • המפקחת רשאית אך לא חייבת ליתן לכם היתר לביצוע פרויקט תמ"א 38 וזאת לאחר שיקולו את כלל הסיבות לחיוב ולשלילה במתן היתר לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניינכם.

 

 • על המפקחת על המקרקעין ליתן לכל מתנגד לתמ"א 38 זכות להשמיע את טענותיו נגד ביצוע התוכנית בבניינכם. לאחר שמיעת טענות הצדדים, המפקחת תיתן החלטתה באם לכפות על הדיירים הסכמה באמצעים משפטיים, להתנות את ביצוע התמ"א 38 במילוי תנאים ספציפיים או למנות עו"ד או רו"ח לפקח על הבנייה.

 

 • ללא רוב של 100% מהדיירים (המתקבל בהסמכה מראש או ב"כפיה" משפטית על ידי המפקחת על הבתים המשותפים) לא יתקבל מימון בנקאי וקבלנים/יזמים רציניים לא יכנסו לפרויקט.

 

 

שלב 2: התאגדות הדיירים ומינוי נציגות – מבוצע על ידי הדיירים.

זהו שלב מאוד קריטי לתהליך וחשוב לעשות אותו נכון כדי למנוע חיכוכים, בזבוז זמן ומשאבים.

קבלנים/יזמים רציניים בעלי ניסיון וידע בהובלת פרויקטי תמ"א 38 יבקשו לעבוד מול נציגות שנבחרה בצורה חוקית ומתועדת ולא מול דייר בודד. אחת הסיבות המרכזיות לכישלון פרויקטים היא מאבקים פנימיים בין בעלי הדירות מכיוון שלא השכילו לגבש נציגות רחבה, חזקה ואמינה שתדע להוביל את הפרויקט.

 

חמשת הכללים לנציגות רחבה, חזקה ואמינה:

 

1. נציגות המורכבת מאנשי מקצוע (עורכי דין, עצמאים, וכד'), בעלי בתים "שמקובלים" ויודעים לסחוף, צעירים ומבוגרים יחדיו ובעלי דירות שמוכנים להקדיש את הזמן הדרוש.

 

2. באסיפת בעלי הדירות חשוב לבצע הצבעה עבור כל אחד מהמעוניינים להתמנות לנציגות.

 

3. נציגות ש"שוחה" בחומר, יודעת לענות על שאלות ומסוגלת להעביר את הידע בצורה רגועה ומכובדת לשאר הדיירים.

 

4. נציגות שמעדכנת את כלל הדיירים בכל השלבים ומעלה החלטות חשובות להצבעת כלל הדיירים (ראה נספחים).

 

5. והכי חשוב – נציגות שמוכנה ל"עבוד" עבור כלל בעלי הדירות בלי לקבל "הטבות מיוחדות" (ההטבה שהנציגות מקבלת היא ביקורת ושליטה על התוצאה הסופית).

 

הניסיון מראה כי במקרים רבים, דיירים פעילים יותר התקדמו באופן עצמאי מול קבלנים, לפני שהנציגות נבחרה בצורה חוקית, לעיתים מתוך רצון כנה להביא להתקדמות הפרויקט ולעיתים מתוך רצון ל"שפר עמדות" ולקבל "הטבות".

 

 

לפעולה כזו יש שתי השלכות שליליות עיקריות העלולות להתברר כמשמעויות מאוד:

 

1. בחירת קבלן/יזם שלא ממקסם את ערך הפרויקט:

קבלן/יזם המשחד דייר בכדי להשיג פרויקט, עושה זאת בדרך כלל כדי לפצות על חוסר יכולתו להשיג פרויקטים בצורה מקצועית וישרה. בנוסף, הדייר אשר צפוי לקבל את ההטבה, מתרכז במיקסום ההטבה הצפויה לו, לא מנהל את ההתקשרות מול הקבלן/יזם בצורה נכונה ויעילה ולא ממקסם את ערך הפרויקט כולו. התוצאה היא פגיעה ממשית בכולם (למעט הקבלן/יזם). למעשה, דייר כאמור "מכר" את עצמו ואת הדיירים כולם בזול, שכן ההטבה שקיבל, לעולם תהיה נמוכה באופן משמעותי מגובה הפוטנציאל שלא מומש.

 

2. התעכבות הפרויקט:

הבאת קבלן/יזם לפני שהנציגות נבחרה ובלי לקיים הליך תקין מעוררת חשדנות ואנטגוניזם (לצערנו בשל שכיחות תופעת התגמול מהצד) אשר במקרים רבים מובילה להעדר שיתוף פעולה ולעצירת או עיכוב התהליך למשך חודשים רבים וכך לפגיעה בדיירים כולם ובראשם, הדייר אשר הביא את הקבלן/יזם.

 

בשלב זה יש לכנס אסיפת בעלי דירות בצורה חוקית (ראה נספחים א, ב.א, ב.ב, ) בכדי לקיים הצבעה ולתעד את היענות בעלי הדירות לביצוע הפרויקט ובחירת הנציגות (נספח ב.ג,) להובלת הפרויקט ולניהול משא ומתן מול יזמים / קבלנים ורשויות.

חשוב להחתים את בעלי הדירות שנעדרו מהאסיפה וזאת בכדי לקבל תמונה מדויקת על אחוז התומכים והמתנגדים לפרויקט. כאמור, הרוב הדרוש לביצוע תמ"א 38 תיקון 3 הוא 67%.

 

 

אנא עשה שימוש בנספחים המצורפים על מנת לבצע את התהליך בצורה נכונה וחוקית:

 

* נספח א –         תקנון המצוי לבית המשותף (חשוב לקרוא בכדי לכנס ולבחור נציגות חוקית, חברות רציניות והמפקחת על הבתים הפרטיים לא ישתפו פעולה עם בניין שהנציגות נבחרה בצורה לא חוקית).

 

* נספח ב.א –      מודעה לבעלי הדירות בדבר קיום אסיפה לצורך הצבעה לקידום תהליך למימוש זכותנו לביצוע פרויקט תמ"א 38 ולבחירת נציגות להובלת פרויקט תמ"א 38.

 

* נספח ב.ב –     מכתב לבעלי הדירות בדבר קיום אסיפה לצורך הצבעה לקידום תהליך למימוש זכותנו לביצוע פרויקט תמ"א 38 ולבחירת נציגות להובלת פרויקט תמ"א 38. (למשלוח לפני אסיפת הדיירים הנ"ל).

 

* נספח ב.ג –       פרוטוקול: הצבעה בדבר קידום תהליך למימוש זכותנו לפרויקט תמ"א 38 (למילוי באסיפת הדיירים הנ"ל).

 

 

 

שלב 3: נציגות הדיירים מחויבת ללמוד את נושא תמ"א 38 לעומק – מבוצע על ידי הדיירים.

על הנציגות שנבחרה מוטלת האחריות ללמוד ולהבין את הנושא לעומק, להבין את זכויות וחובות הדירים, להבין בנושאי מיסוי, ערבויות, ובעיקר, איך לבחור את החברה הנכונה לביצוע הפרויקט.

 

את רוב המידע הנדרש ניתן למצוא באתר החברה ובנספחים המצורפים.

 

 

שלב 4: איסוף אינפורמציה ראשונית הנדרשת לקבלן כדי שיוכל לתת הצעה מסודרת – מבוצע על ידי הדיירים.

לאחר ההחלטה לצאת לדרך (ברוב של לפחות 67% מדיירי הבניין) ומינוי נציגות חוקית חזקה ואמינה על בעלי הדירות, רצוי לבצע מספר בירורים ובדיקות פשוטות בטרם הפניה לקבלנים/יזמים:

 

1. הוצאת נסח טאבו מרוכז של הבניין: נסח טאבו מרוכז נותן תמונה מלאה של כל הבעלים לזכויות במקרקעין בבניין. במקרים מסוימים חלוקת הזכויות אינה תואמת את הנגלה לעין. למשל בעלות בגג, בעלות על מחסנים וכו', זכויות כאמור מחייבות חתימה והסכמה של בעלי הזכויות ולעיתים עלולים להתגלות כמכשול ממשי למימוש תמ"א.

 

איך משיגים: הוצאת הנסח עולה 10 ₪, וניתן להוציאו באינטרנט באגף לרישום מקרקעין.

 

2. תסריט, צו ותקנון בית משותף: מסמכים אלו נותנים פירוט למצב המקרקעין בנכס ובכלל זה חניות רשומות בטאבו, מחסנים, זכויות בגינה צמודה, זכויות בשטחים משותפים וזכויות בגג הבניין.

איך משיגים: תמורת 31 ₪ בלשכות רישום מקרקעין (תשלום בכרטיס אשראי בלבד).

 

3. היתר הבנייה המקורי של הבניין (גרמושקה): היתר הבנייה המקורי של הבניין נותן תמונת מצב של המבנה ללא תוספות בניה שהוצאו במהלך השנים. על ההיתר חותמת עם התאריך בו הוצא, ויש לוודא כי הוא קודם לתאריך 1.1.1980 , שכן אם היתר הבניה המקורי ניתן לאחר תאריך זה, תמ"א 38 אינה חלה על המבנה.

 

איך משיגים: במחלקות ההנדסה של העיריות והמועצות המקומיות נותנים להוציאן ללא לתשלום לצורך צילומן (חלק מהעיריות העלו את המידע לאינטרנט, אחרת צריך לגשת ולצלם, לרוב במרכזי צילום בסמוך לעירייה או למועצה).

 

4. דף מידע תכנוני של העירייה: מסמך זה מפרט את תוכניות העירייה לגבי הבניין וסביבתו.

איך משיגים: במחלקות ההנדסה של העירייה. עלות, עד 200 ₪.

 

5. פגישה עם נציג מחלקת ההנדסה בעירייה לגבי הבניין. הפגישה תיתן לכם נקודת מבט יותר מדויקת על הפרויקט ותאפשר לכם לבחון הצעות לביצוע בצורה יעילה ונכונה יותר. רצוי לקבוע פגישה עם נציג ממחלקת ההנדסה של העירייה כדי לקבל הנחיות ודגשים ספציפיים (למשל מספר הקומות אותן ניתן לבנות על הבניין, אפשרות הגדלת אחוזי הבניין, חריגה מקווי בניין, אפשרויות שונות תחת תמ"א (דרך תיקון 3 או תיקון 2) וכו'.

 

* נספח ג – טופס ריכוז בעלי זכיות במקרקעין (דירות ושטחים).

 

 

שלב 5: פנייה לקבלנים / יזמים לקבלת הצעות לביצוע הפרויקט, סינון והצבעה – מבוצע על ידי הדיירים והקבלנים/יזמים.

לאחר סיום הבדיקות ואיסוף כל המסמכים הנדרשים, מגיע השלב המשמעותי ביותר בביצוע הפרויקט והוא ההחלטה על החברה המבצעת. מדובר בהחלטה לא קלה שכן קיימים שחקנים רבים בשוק: יזמים שהם למעשי "מחתימי קולות" שאין להם ידע או יכולת בניה והם "נועלים" דיירים ואז מעבירים את הפרויקט לביצוע אצל צד שלישי, שיפוצניקים וחברות קטנות או בינוניות אשר לא תמיד יש להן היכרות וידע עם תחום חיזוק הבניינים, וחברות בניה גדולות אשר אינן ערוכות להתנהלות שוטפת ממושכת מול הדיירים הגרים בבניין במהלך ביצוע הפרויקט.

 

כדי להקל על תהליך הבדיקה והבחירה של החברה המבצעת, חילקנו את שלב זה לשלושה תתי שלבים:

 

א.    הנציגות תפנה למספר חברות תמ"א 38 לקבלת הצעות לחיזוק ושדרוג הבניין.

אנו ממליצים לקיים פגישות פנים אל פנים עם צוות ההנהלה (לא לסמוך על עובדים זמניים). יש חשיבות רבה לכימיה בין הצדדים שכן מדובר בסוג של "זוגיות" לאורך התקופה בה נמשך הפרויקט.

 

ב.    בדיקה מעמיקה של החברות הנבחרות.

בדיקה מעמיקה צריכה לכלול בין היתר: בדיקת ניסיון בבניה ובחיזוק מבנים, ביקור בפרויקטים שהחברה בצעה ומבצעת, שיחות עם ממליצים: לקוחות, שותפים עסקיים וכו', בדיקת איתנות פיננסית וכו'.
בד"כ ההצעה ה"נוצצת" ביותר היא גם ההצעה הפחות טובה לבעלי הדירות שכן לפעמים "תוספת מזגן" מגיעה על חשבון דברים משמעותיים ומהותיים יותר.

לנוחיותכם צירפנו מכרז בין קבלני/יזמי תמ"א 38/3, מלאו אותו בקפידה והוא יסייע לכם לנהל משא ומתן ולבחור מבין 3 ההצעות ולבחור את ההצעה הנכונה והטובה ביותר.

 

ג.    3 אסיפות בעלי דירות בכדי לפגוש את 3 חברות התמ"א 38.

לאחר גיבוש 3 ההצעות הנבחרות, יש לכנס אספת דיירים בנוכחות כל אחת משלושת החברות הנבחרות (בכל אספה לזמן חברה אחת) ואז לבחור את החברה אשר עימה תכנסו לתקופת תכנון. תקופת התכנון נועדה לאפשר לדיירים ולחברת תמ"א 38 להגיע לתכנון אופטימאלי ולעבוד מול הרשויות. בתקופת התכנון הימנעו מלפנות או להתקשר עם חברה אחרת, אבל מנגד אין מחויבות מצד הדיירים להתקשר בסוף התקופה עם החברה בהסכם סופי אם אינם מרוצים מביצועי החברה.

 

יש לזכור כי כאשר מדובר בחברה רצינית ואמינה, יש לה אינטרס דומה לזה של הדיירים – להשיג מקסימום זכויות בניה והטבות לבניין ולדירות ולחזק ולבנות את התוספות בבניין בסטנדרטים הגבוהים ביותר מכיוון שאלו מהווים את הבסיס לדירות החדשות שהחברה מקבלת בבניין ובנוסף זהו כרטיס הביקור שלה לפרויקטים עתידיים.

 

* נספח ד  -  מכרז בין קבלנים / יזמים לביצוע פרויקט תמ"א 38 (להצגה באסיפה בנספח ה.א).
* נספח ה.א  -  מודעה – אסיפת בעלי דירות, הצגת פרטים לגבי 3 החברות שנבחרו להשתתף במכרז לביצוע הפרויקט ואיסוף דגשים לתכנון וביצוע.
* נספח ה.ב  -  הסבר כללי לדיירים על נושא תמ"א 38 תיקון 2 (להצגה באסיפת דיירים הנ"ל).
* נספח ה.ג  -  פרוטוקול: דגשי בעלי הדירות לתכנון וביצוע הפרויקט (למילוי באסיפת הדיירים הנ"ל).
* נספח ה.ד  -  פרוטוקול: ריכוז מתנגדים לפרויקט (למילוי באסיפת הדיירים הנ"ל).
* נספח ו.א  -  מודעה – 3 אסיפות בעלי דירות בכדי לפגוש את 3 חברות התמ"א 38.
* נספח ו.ב  -  פרוטוקול: מינוי קבלן / יזם לתקפות תכנון.

 

 

שלב 6: תקופת התכנון – מבוצע על ידי הדיירים והחברה המבצעת.

בשלב זה הקבלן/יזם יתקשר עם אדריכל, קונסטרוקטור (מהנדס בניין) ושאר בעלי מקצוע רלוונטיים בכדי להגיע לתכנון אופטימאלי לדיירים הנוכחיים, לדיירים החדשים, לרשות המקומית ולחברה המבצעת.
תקופת התכנון משתנה מפרויקט לפרויקט ותלויה בגורמים רבים כגון הרשות המקומית, מוכנות הדיירים, מורכבות התכנון, זמינות הקבלן/יזם, זמינות האדריכל ובעלי המקצוע הנוספים ועוד.

 

 

שלב 7: תהליך בחירת עורך הדין וחתימה על הסכם מול הקבלן/יזם – מבוצע על ידי הדיירים והחברה המבצעת.

בדומה להחלטה על החברה המבצעת, יש חשיבות רבה לעורך הדין אשר ייצג את הדיירים וילווה אותם לאורך הפרויקט. בחירת עורך דין אמין, מקצועי ובעל התמחות בתחום תבטיח כי התהליך יבוצע ביעילות ובמהירות האפשרית.

 

חברות ביצוע רבות מציעות לדיירים, מיד עם החתימה על הסכם הבלעדיות, מימון הליווי המשפטי של עורך הדין. עלות המימון תלויה בגודל הפרויקט (כ – 30,000 ₪ + – ), ומהווה הטבה משמעותית וחשובה לדיירים. חשוב לציין כי במקרים הנדירים בהם בסופו של דבר לא יחתמו הדיירים על הסכם סופי עם החברה עימה חתמו על הסכם בלעדיות, יצטרכו הדיירים לשלם מכיסם סכום של 5000-15,000 ₪ לעורך הדין שנבחר.

 

עורך הדין של הדיירים יכול לסייע בכל הקשור:

 • התארגנות פנימית של הדיירים
 • קביעת מנגנוני קבלת החלטות 
 • עיצוב הסכמות משותפות 
 • ליווי הדיירים במשא ומתן הן בהיבטים המסחריים (מפרט טכני, התמורות לדיירים וכו') והן בהיבטים המשפטיים.

חשוב לבדוק מספר משרדי עורכי דין המתעסקים בנושא תמ"א 38 השוו בין ההצעות שלהם, בחירה נכונה של עורך דין קריטית להצלחת הפרויקט.

 

להלן הפרמטרים העיקריים בבחירת עורך דין:

 • ניסיון בהובלת וייצוג דיירים בפרויקטי תמ"א 38 (חשוב לבחור עורך דין שייצג בעבר דיירים וגם יזמים)  למקצועיותו ולהתמחותו של עורך הדין הנבחר בתחום התמ"א 38 יש חשיבות רבה להצלחת הפרויקט ולביצועו המהיר והחלק ללא עיכובים, וזאת בעיקר מכיוון שמדובר בתחום חדש ומשתנה וכן כיוון שחלק מהצדדים המעורבים חסרים לעיתים את הניסיון הנדרש ומעלים דרישות או בקשות העלולות לעכב את ביצוע הפרויקט ואשר רק עורך דין מנוסה יידע להתמודד עימן במקצועיות ומהירות. 
 • משא ומתן – וודאו כי עורך הדין שאתם שוקלים לשכור מוכן לבצע יחד אתכם את המשא ומתן מול היזם בכל הקשור להיבטים המסחריים והמשפטיים. 
 • מהות הקשר בין עורך הדין של הדיירים לקבלן/יזם – חלק מעורכי הדין עובדים יחד עם הקבלנים/יזמים ולכן חשוב לבחור בעצמיכם עורך דין ולא לקבל המלצות מהקבלן/יזם. 
 • משך הליווי – עליכם לוודא כי עורך הדין המיועד ילווה אתכם מתחילת התוויית ההסכם ועד סיום הפרויקט. 
 • מקום גיאוגרפי – חשוב לבחור עורך דין מקומי שלא צריך ל"גמוע" מרחקים ארוכים בכדי להגיע לכל פגישה.

 

לאחר בחירת עורך הדין חשוב לוודא שהחוזה בין הדיירים לקבלן/יזם יכלול בצורה מפורטת את שלבי הפרויקט השונים ומועד קיומם, זכויות וחובות שני הצדדים, מסגרת שעות עבודה, ערבויות ועוד.

 

* נספח ז.א – מודעה – אסיפת בעלי דירות – בחירת עורך דין.
* נספח ז.ב – פרוטוקול: בחירת עורך דין לייצוג הדיירים בפרויקט תמ"א 38 (לשימוש באסיפה הנ"ל).

 

 

שלב 8: חברת הבניה פועלת מול הרשויות, בחירת מפקח בנייה, ביצוע פרויקט – מבוצע על ידי הדיירים והחברה המבצעת.

 

לאחר החתימה על הסכם סופי עם חברת הבניה, מתחיל למעשה הפרויקט. בשלב הזה חברת הבניה פועלת מול הרשויות להוצאת היתר בניה. בשלב זה, על נציגות תמ"א לוודא שמונה מפקח בנייה אשר יפקח על הבניה באופן רציף, יעבוד מול מנהל הפרויקט מטעם חברת הבניה וידווח באופן חודשי לדיירים על התקדמות הפרויקט.

גם כאן יש חשיבות רבה לניסיונו ומקצועיותו של המפקח כדי להבטיח פיקוח מקצועי ולוודא התקדמות מהירה של הפרויקט וכן מכיוון שהמפקח הוא הכתובת של נציגות תמ"א לפתרון בעיות העלולות להתעורר בשל מגורי הדיירים בבנין בתקופת הבניה.

 

 

שלב 9: סיום הפרויקט

הפרויקט מסתיים עם קבלת טופס 4 המעיד על סיום הבניה אשר נעשה בתאום עם מפקח הבניה מטעם הדיירים.

 

 

 הבהרה משפטית: המידע המשפטי המוגש במאמר זה, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ו/או ייעוץ משפטי. חברת בניין וסביבה ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות שינבעו משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן במאמר זה ו/או באתר החברה.