בן אליעזר 20 רמת גן – תמ"א 38.

בן אליעזר 20 רמת גן – תמ"א 38

יזום וביצוע בתהליך, תמ"א 38, פינוי בינוי, שימור מבנים

מידע על הפרויקט: בן אליעזר אריה 20 רמת גן

תמ"א 38 הריסה ובניה. בנין בן 10 קומות. סה"כ 50 דירות. 

אדריכל: גבירצמן כנף פרנס אדריכלים 

קבלן מבצע: אפגד חברה לעבודות הנדסה בע"מ