רמת שלמה- ירושלים.

רמת שלמה- ירושלים

יזום וביצוע שהסתיימו

חברת אפגד בנתה לציבור החרדי ברמת שלמה עבור עמותות: 

עטרה ליושנה (50 יחידות דיור)

שערי ציון (82 יחידות דיור)

בנוסף בנתה החברה במקום בבניה יזמית 90 יחידות דיור.