שד' ירושלים 86-84 רמת גן-תמ"א 38.

שד' ירושלים 86-84 רמת גן-תמ"א 38

בבנייה ירוקה, יזום וביצוע בתהליך, תמ"א 38, פינוי בינוי, שימור מבנים

תמ"א 38 הריסה ובניה.

בנין בן 9 קומות,  58 יח"ד חדשות. 

מנהלת הפרויקט מטעם אפגד בניין וסביבה: 
מהנדסת תמר נבון