על בניין וסביבה

“בחירתנו להקים את בניין וסביבה נובעת מאמונתנו כי בנייה למגורים היא זאת המעצבת קהילות וסביבות עירוניות ולכן בחרנו להעלות את ערכי איכות הסביבה, הקיימות והקהילתיות לראש סדר העדיפויות ולתכנן ולבנות סביבות חיים הרמוניות ומבריאות”.

צורי בר, מנכ”ל החברה

בקצרה עלינו...

חברת בניין וסביבה היא אחת מהחברות המוערכות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית. בבסיס פעילות החברה טמונה האמונה כי כל פרויקט, כל דייר וכל לקוח חייבים לקבל תשומת לב פרטנית ומדוקדקת, ברמת בוטיק ממש, בכדי להקים פרויקט מגורים מצליח, בית בישראל.

ניסיונה הרחב של החברה בכל השלבים השונים – החל משלב האיתור, החתימות, הבניה ועד מסירת הנכס, הינו המפתח להצלחה ולבטחון הנדרש בתהליך ארוך וסבוך זה.

איתנותה הארגונית ועוצמתה הפיננסית של חברת בניין וסביבה מעניקה לה מרחב פעולה גדול במיוחד ופותחת לה דלתות בקרב כל המוסדות הפיננסיים והבנקים המובילים בישראל. החברה מעניקה לרוכשים ערבות חוק מכר מלאה, על פי החוק ובכך היא מבטיחה את הונם עד למסירת הדירה לשביעות רצונם.

צורי בר, מנכ”ל החברה נחשב לאחד מאנשי המקצוע המובילים והמנוסים בישראל, ונהנה מניסיון שנצבר בפרויקטים מורכבים בתחום המגורים, המסחר ותשתיות, כמו גם בייזום וניהול חברות בינלאומיות מצליחות. 

בעולם הבנייה מאז 1968